Obecně prospěšná společnost Milešovka

zakladatelská smlouva

 

Klíčová ustanovení zákona 248/1995 Sbírky:

§2: Obecně prospěšná společnost je právnickou osobou, která:

a) je založena podle tohoto zákona,

b) poskytuje veřejnosti obecně prospěšné služby za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek a

c) její hospodářský výsledek (zisk) nesmí být použit ve prospěch zakladatelů, členů jejich orgánů, nebo zaměstnanců a musí být použit na poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla obecně prospěšná společnost založena.

 

 

Vstupní preambule zakládací smlouvy:

Milešovka je nejvyšší horou Českého středohoří s jednou z nejstarších meteorologických observatoří v Evropě.Jde o místo významné z přírodovědných, estetických a kulturních hledisek a důležitý turistický cíl. Z těchto důvodů zasluhuje zvláštní pozornost a péči o zachování jejich krajinných a kulturních hodnot, aby mohla být, tak jako v minulosti, místem vědeckého výzkumu, zdrojem inspirace a potěšení pro nás i budoucí pokolení.Tyto skutečnosti jsou motivem pro založení obecně prospěšné společnosti Milešovka.

Přípravná správní rada byla založena 11.3.1996

Do rejstříku obecně prospěšných společností byla společnost Milešovka zapsána u Krajského soudu v Ústí n.L. dne 13.10.1998 pod č.j. firm 24070/97/42 RgO6

 IČO 25 02 73 36

 Bankovní účet: Union banka a.s. pob.Ústí n.L. 1264462/3400.

 Zakládací kapitál k 1.1.1998 : 39 500.-Kč

 Sídlo společnosti: Observatoř ÚFA AV ČR na Milešovce, 417 63 Žalany, okr.Teplice

 Tel.0417/872 101, fax 047/521 16 39

 

 

Základní dokumenty při založení společnosti:

1. Zakládací smlouva

2. Statut a jednací řád

3. Dlouhodobý pracovní plán "Sanace a revitalizace vrcholu Milešovky"

 

 


Zpět na úvodní stránku


Datum aktualizace: 27.12.1998

Zpracovali: L.Kukačka, P.Vondrák