Usnesení výroční valné hromady

Obecně prospěšné společnosti Milešovka
Výroční valná hromada

a) schvaluje
1. Výroční zprávu o činnosti společnosti v r. 2000 v předloženém znění
2. Výroční zprávu dozorčí rady společnosti za rok 2000 v předloženém znění
3. Výroční účetní zprávu a výsledek účetní uzávěrky
4. Změnu adresy sídla společnosti o.p.s. Milešovka, OÚ Velemín č.p. 96, 411 31 Velemín
5. Přispívající členství p. Josefa Pátka, prom. mat., p. RNDr.Ing. Jaroslava Dykasta, CSc., p. Miroslava Falty a p. Mgr. Zdeňka Kučery, Most

b) ukládá
1. Předsedovi SR:
1.1 Do jednoho měsíce svolat společné zasedání správní rady a dozorčí rady společnosti a na něm rozpracovat aktualizaci dlouhodobého plánu revitalizace vrcholu Milešovky;
1.2 Podat rejstříkovému soudu návrh na změny zápisu společnosti v rejstříku společností v souladu s usnesením VVH;
1.3 Vypracovat a příští VH předložit návrh na změnu stanov společnosti ve věci možnosti být opakovaně volen do orgánů společnosti a v možnosti ukončení členství ve společnosti ve všech třech kategoriích členů
2. Nově zvoleným členům SR
Co nejdříve požádat o výpis z trestního rejstříku.

c) provádí změny v orgánech společnosti
1. Za členy SR namísto odstupujících volí RNDr. Pavla Jůzu a Mgr. Václava Janoščíka
2. Předsedou SR zastupujícím společnost navenek volí Ing. Jaroslava Zahálku, CSc.

d) uděluje čestné členství RNDr. Josefu Šteklovi, CSc. jako uznání za jeho iniciativu rozhodujícího významu pro založení společnosti a za její úspěšné vedení v prvních třech letech její existence.

Usnesení zapsal : Leopold Kukačka
Usnesení bylo přijato jednomyslně.