Návštěvní řád věže observatoře pro veřejnost.

 

Vážení návštěvníci Milešovky,

po téměř šedesátileté přestávce se vedení Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR v rámci spolupráce s obecně prospěšnou společností Milešovka a s občanským sdružením Společnost přátel Českého středohoří rozhodlo umožnit návštěvníkům Milešovky přístup na první ochoz věže observatoře, z něhož je krásný rozhled.

Tato akce je však možná pouze za podmínky dodržování stanovených omezení. Respektujte prosím skutečnost, že observatoř je vědeckým pracovištěm, jehož hlavním úkolem je zajišťovat odborné pozorovatelské a vědecké služby. Přístup veřejnosti znamená v každém případě zásah do pracovního režimu observatoře. Dovolujeme si vás proto požádat, abyste tento návštěvní řád akceptovali.

 1. Služby spojené s přístupem do objektu observatoře jsou poskytovány obecně prospěšnou společností Milešovka na základě řádného živnostenského oprávnění.

 2. Přístup veřejnosti na věž observatoře je umožňován a zveřejňován podle rozhodnutí službu konajícího pozorovatele na základě konkrétního pracovního režimu a meteorologické situace.

 3. Přístup na věž je uskutečňován formou skupinových prohlídek pod vedením průvodce o.p.s.Milešovka. .Samostatný pohyb cizích osob v objektu observatoře, jakož i vstup na přilehlé pozemky je zakázán!

 4. V období od října do března začínají prohlídky nejdříve v 10.30 hod., jinak v 11.30 hod.

 5. Ceny služeb jsou stanoveny ceníkem. Průvodce je povinen vydat návštěvníkům vstupenky nebo příjmový doklad odpovídající hodnoty.

 

Prosíme návštěvníky, aby dodržovali ustanovení tohoto návštěvního řádu a dodržovali pokyny provázejícího pracovníka! Neukázněný návštěvník může být vykázán bez náhrady vstupného!

 Připomínky, návrhy, objednávky exkurzí, reklamace a pod. můžete podat písemně, případně faxem , nebo telefonem na adresu: o.p.s.Milešovka, observatoř ÚFA AV ČR na Milešovce, 417 63 Žalany, tel.0417/872 101, fax 047/5211639

 RNDr.Josef Štekl, CSc. v.r., předseda správní rady o.p.s. Milešovka

 

 

Poskytované služby a jejich ceny.

 1. Přístup na věž observatoře za účelem rozhledu (asi 15 minut).

Dospělí ..................... 10 Kč/osobu

Rodiče s dětmi (3-5 osob) za celou rodinu .........................15 Kč

Školáci základní školy (výhradně s doprovodem dospělých).............. 3 Kč/osobu

Předškolní děti ................. zdarma

Členové o.p.s. Milešovka, jejich rodinní příslušníci a zaměstnanci (v případě členů - právnických osob) mají vstup zdarma, mohou však poskytnout dobrovolný příspěvek.

 

2. Přístup na věž observatoře spojený s vlastivědnou exkurzí

(pouze v českém jazyce 30 minut s výkladem o okolním panoramatu a se základní informací o historii a významu observatoře)

Dospělí ................... 20 Kč/osobu

Rodiny s dětmi (3- 5 osob) ..................... 30 Kč

Školní exkurze, dětské tábory, skautské a turistické dětské výpravy bez ohledu na počet dětí za celou skupinu včetně doprovodu. ..................... 100 Kč

Prohlídka se uskuteční po skupinách maximálně 15ti členných. Členové o.p.s.Milešovka a SPČS včetně rodinných příslušníků, příp. zaměstnanců členů - právnických osob za poloviční ceny.

 Podle konkrétní meteorologické a pracovní situace může průvodce tyto služby odmítnout.

 

3. Populárně odborná exkurze

(pouze v českém jazyce) - s výkladem o Českém Středohoří a o meteorologii, s prohlídkou věže a měřícího pozemku v délce 1 hod.

Výhradně pro skupiny min. 5 dospělých osob, za celou skupinu...... - 300 Kč

Exkurze pro školy , dětské tábory, turistické a skautské oddíly a pod. - celá výprava .......... 200 Kč

Tyto exkurze je nutné si vyžádat s minimálně týdenním předstihem (stačí telefonicky). Výjimečně lze exkurzi domluvit na místě za předpokladu , že schvalující činitel bude dostupný telefonicky a s exkurzí bude souhlasit.

 

4. Odborné a vědecké exkurze

Tyto exkurze projednají zájemci s vedením ÚFA AC ČR v Praze. Termín, rozsah exkurze a výše poplatku budou řešeny individuálně.

 

RNDr.Josef Štekl , CSc. v.r.

předseda správní rady o.p.s.Milešovka