Počasí na Milešovce v průběhu století

Na vrcholu Milešovky se nachází meteorologické pozorovací stanoviště, které od roku 1905 nepřetržitě sleduje počasí. Díky tomu máme dnes k dispozici dlouhodobé záznamy o vývoji počasí, z nichž vám zde přinášíme alespoň nepatrnou ukázku:

(poklepáním na obrázek získáte plnou velikost)

Obrázek 1 – průměrná roční a měsíční teplota

Na obrázku vidíme devadesátiletý vývoj průměrné teploty vzduchu v červenci (červená čára), v lednu (modrá čára) a průměrné roční teploty (zelená čára) za období 1905-1994. Teplota kolísá kolem střední hodnoty, při lineárním proložení zjišťujeme za devadesát let vzrůst přibližně o 1 oC. O to zajímavější bude vývoj v posledním desetiletí ...

Obrázek 2 – průměrné a extrémní denní teploty v průběhu roku

Na obrázku je zachycen vývoj průměrné teploty vzduchu během kalendářního roku. Tři barevné křivky ukazují, jak se mění denní teplota v jednotlivých dnech roku; hodnoty představují devadesátiletý průměr denních maxim, denních minim a denní průměrné teploty. Větší červené a modré jednotlivé body ukazují největší a nejmenší naměřenou teplotu v daném kalendářním dni v období let 1905-1994. Nejnižší naměřená teplota byla –28,3 oC.

Obrázek 3 – průměrné měsíční teploty v průběhu roku

Obdobný obrázek jako předchozí, namísto jednotlivých dnů jsou zobrazeny průměrné měsíční teploty.

Obrázek 4 – typy dnů v jednotlivých měsících

Podle průměrné denní teploty označujeme mimořádně teplé dny jako letní, mimořádně chladné naopak jako mrazivé, ledové nebo dokonce arktické. Sloupcový diagram ukazuje, kolik dnů v jednotlivých měsících roku můžeme přiřadit do některé z těchto kategorií.

Stránka s ukázkami je zveřejněna se souhlasem ÚFA AV ČR. Aktualizované údaje do roku 1999 spolu s velkým množstvím dalších údajů naleznete v publikaci, která vychází v této době.


Podle podkladů ÚFA AV ČR (p.Zacharov) pro o.p.s.Milešovka zpracoval Pavel Vondrák.
Datum aktualizace: 4.4.2000