Počasí na Milešovce - několik dalších údajů

Na vrcholu Milešovky se nachází meteorologické pozorovací stanoviště, které od roku 1905 nepřetržitě sleduje počasí. Díky tomu máme dnes k dispozici dlouhodobé záznamy o vývoji počasí. V této další ukázce přinášíme výňatek z dalších materiálů, které ke zveřejnění poskytl RNDr. J. Štekl z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd:

(poklepáním na obrázek získáte plnou velikost)

Obrázek 1 – četnost výskytu dnů s bouřkami v různých desetiletích

Na obrázku vidíme četnost dnů s bouřkami v různých desetiletích za období 1911-1990 v různých měsících.

Obrázek 2 – teplota půdy v průběhu roku

Na obrázku je zachycen vývoj průměrné teploty půdy v různé hloubce pod povrchem (v rozmezí 5-100 cm) během kalendářního roku. Hloubka, ve které v průměru teplota ani v zimních měsících neklesne pod nulu, je přibližně 50 cm.

Obrázek 3 – průměrné četnosti bouřkových jevů

Na obrázcích vidíme průměrný počet dnů, kdy se vyskytla bouřka (graf a), průměrný pčoet bouřek celkem (graf b) a dále rozdělení četnosti bouřek na blízké bouřky (c1), vzdálené bouřky (c2), velmi vzdálené bouřky (d3) a blýskavice (d4). Údaje se vztahují k období let 1961-1990.

Obrázek 4a – bouřkové jevy podle denní doby

Na obrázku vidíme počet bouřek v závislosti na denní době v měsíci červnu v období let 1961-1990. Z grafu vidíme, že z 900 dnů připadajících na sledované období se v odpoledních hodinách vyskytovala bouřka více než 100x, naproti tomu v ranních hodinách jsou bouřky v červnu velmi vzácné.

Obrázek 4b – bouřkové jevy podle denní doby

Na obrázku podobném předchozímu vidíme počet bouřek v závislosti na denní době za celý rok v období let 1961-1990. Srovnáním údajů vidíme, že na měsíc červen připadá přibližně třetina zaznamenaných odpoledních bouřek (další měsíce v pořadí jsou červenec -téměř 90 bouřek, dále květen a srpen s více než 60 bouřkami v odpoledních hodinách za sledovaných 30 let).

Obrázek 5 – relativní četnost výskytu mlhy a mlhových přeháněk

Na obrázku je zachycena relativní četnost výskytu mlhy v jednotlivých měsících a v ročním průměru

Obrázek 6 – četnost bouřek podle nejmenší vzdálenosti od stanice

Podle podkladů ÚFA AV ČR (RNDr.J.Štekl ) pro o.p.s.Milešovka zpracoval Pavel Vondrák.
Datum aktualizace: 14.5.2000