Zakladatelé společnosti a její orgány.
stav k 1.5.1999

Správní rada:
1. RNDr.Josef Štekl, CSc. předseda správní rady, zastupuje společnost navenek
2. RNDr. Pavel Jůza člen správní rady
3. Miroslav Soukup člen správní rady
4. Miroslav Bláha člen správní rady
5. RNDr.Tomáš Burián člen správní rady
6. Ing. Jiří Skalický
obec Velemín
člen správní rady

Dozorčí rada:
1. Mgr.Martin Novák předseda dozorčí rady
2. Monika Glancová členka dozorčí rady
3. Ing. Pavel Vondrák, CSc. člen dozorčí rady

Čestný člen společnosti:
RNDr. Ladislav Křivský, CSc.

Zakladatelé:
Zakladateli jsou tyto osoby a organizace: RNDr. Josef Štekl, CSc., Leopold Kukačka, Miroslav Soukup, RNDr. Tomáš Burián, Mgr.Václav Janoščík, Mgr. Martin Novák, Monika Glancová - DELTA Consult, RNDr. Ladislav Křivský, CSc., RNDr. Pavel Jůza, Ing. Jiří Kopecký, Prof. Dr. Josef Podzimek (em.profesor University of Missouri - Rolla, USA), Ing. Rudolf Amort, MARTIA a.s. Ústí n.L. (zástupce ve spol. Ing. Vít Klein, předseda představenstva a ředitel), Obec Velemín (zástupce ve spol. Ing. Jiří Skalický, starosta obce), Ing. Petr Roubíček, Ing. Pavel Vondrák, CSc., Miroslav Bláha, Oto Neubauer, Ing. Jaroslav Zahálka, CSc., Heinz Nerlinger (SRN), Josef Tsiesche (SRN)

Sekretář společnosti:
pan Leopold Kukačka
vyřizuje agendu společnosti a jedná jejím jménem v rozsahu pověření


Zpět na úvodní stránku


Datum aktualizace: 6.6.1999
Zpracovali: L.Kukačka, P.Vondrák