Hospodaření a aktivity o.p.s. Milešovka

  

Zdroje prostředků:

1. Vklady zakladatelů

2. Grantová řízení, tendry, podpůrné programy

3. Sponzoring

4. Vlastní aktivity v rámci společností poskytovaných obecně prospěšných služeb.

Pro každou službu je vypracován prováděcí předpis. V současné době jsou k dispozici:

4.1 Průvodcovské služby.

4.2 Nákup a prodej zboží.

4.3 Služby reklamní a propagační

Připravujeme:

4.4 Provoz občerstvení.(v současné době funguje v provizorní podobě)

4.5 Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich, jejich odstraňování, terénní úpravy.

 


Zpět na úvodní stránku


Datum aktualizace: 27.12.1998

Zpracovali: L.Kukačka, P.Vondrák