Obecně prospěšná společnost Milešovka

fotografie z Milešovky
(kliknutím se obrázek zvětší na celou stránku)

příjezd od Prahy, dálniční křižovatka na dálnici D8 (E55), odbočka Litoměřice. Milešovka je schována v mracích vlevo nad tabilí pro odbočení

pohled z téže křižovatky na chemickou továrnu Lovosice
o několik kilometrů blíže k Milešovce - silnice E55 před Velemínem, vrchol Milešovky je v mracích

příjezd z opačného směru, od Teplic - pohled na Milešovku ze silnice E55 v blízkosti obce Žalany

ohlédnutí při výstupu zpět na obec Milešov

pěší cesta lesem od Milešova k vrcholu

tabule se stručným popisem přírodních a turistických zajímavostí se nachází při cestě z Milešova

kolem Milešovky při jejím úpatí vede lesní cesta - procházka po ní přináší různé zajímavé pohledy (západní úpatí Milešovky)

Nákladní lanovka v blízkosti dolní stanice u vesnice Bílka

Pohled z úpatí Milešovky na obec Černčice, jedno z doporučovaných výchozích míst pro výstup

Skalní stěna při jihozápadním úpatí Milešovky

Skalní stěna při jihozápadním úpatí Milešovky

Suťové pole pod skalní stěnou, jihozápadní úpatí Milešovky

pohled z úpatí Milešovky k severozápadu

pohled z vrcholu Milešovky k jihovýchodu - obec Velemín, hora Lovoš, silnice E55, .....

další pohled z vrcholu, severovýchodním směrem (směr k Ústí n.L.)

další pohled z vrcholu

pohled z vrcholu severozápadním směrem (směr Teplice - Duchcov)

sekretář o.p.s.Milešovka pan Kukačka, v budově za ním je provizorně zřízen bufet a prodejna upoomínkových předmětů (z čelní strany budova vypadá lépe než z boku, ale přesto nás čeká ještě spousta práce ....)


zpět na úvodní stranu