Další aktivity.

 

 

Vyhlášení nabídkového řízení na výhradního dodavatele nápojů.

Osloveno 16 pivovarů a výrobců nápojů.

Dosud neuzavřeno.

 

 

Přeshraniční spolupráce:

1.Kontakt s Ingeniererburo Kuntzsch - Dresden.

Možnosti spolupráce v oblasti využívání větrné energie.

Po dvou vzájemných návštěvách zatím bez výsledků.

7

2.spolupráce s krajanským sdružením bývalých obyvatel Bíliny - jeho archivářem panem Nerlingerem.

Spolupráce na natočení dvou videokazet o Milešovce a Českém středohoří. Poskytnutí materiálů, příprava spolupráce na projektu Muzea.

P. Nerlinger si vyžádal přihlášku do společnosti.

 

 

3.Spolupráce s Dresdener Wanderer und Bergsteigerverein (DWB) .

Kontakt v nabídce turistických tras se zahrnutím exkurzí na Milešovku,

Spolupráce na vyhledání zájemců o spolupráci v týmu pro muzeum.

Spolupráce navázána v květnu tr.

 

 

Koordinační jednání s Armádou české republiky a s Českými radiokomunikacemi a.s.:

odpady, úklid,řešení vodního hospodářství,opravy objektů.

Pochopení u vojska - společné řešení zacházení s odpady, důkladný jarní úklid areálu, dodávka stavebního materiálu na opravy v areálu

U Č.radiokomunikací bez odezvy.