Obecně prospěšná společnost Milešovka

Milešovka
(hora a okolí)

fotografie3 (léto 2001)
fotografie2 (podzim 1999)
fotografie1 (jaro 1999)
turistická mapa okolí
turistické informace
historie
aktuální předpověď počasíSpolečnost
Milešovka

základní údaje
hospodaření
projekty
další aktivity
orgány a členové
sponzoři
zpráva za rok 1998

AKTUALITY


ZDE přinášíme usnesení z výroční valné hromady.

AKTUALIZOVANO: Pokud byste chtěli spojit nedělní návštěvu vrcholu Milešovky s výletem do okolí a chtěli byste navštívit bohoslužbu v některém místě v okolí, tak ZDE nabízíme jejich přehled.

S mírným zpožděním oproti předchozím rokům v pátek 20.4.2001 proběhla výroční valná hromada Obecně prospěšné společnosti Milešovka. Konala se ve vinárně Hrozen v Lovosicích, protože v původně plánovaném místě ve Velemíně nebyly zajištěny vhodné prostory. Nejdůležitější změnou byla volba nové správní rady; odešel p.Štekl a novým členem a předsedou byl zvolen p.Zahálka. P.Šteklovi za jeho dlouholetou činnost společnost udělila čestné členství. V návaznosti na výsledky valné hromady by měla postupně proběhnout i rozsáhlejší aktualizace internetových stránek společnosti, ale přece jen nejsem profesionální webmaster a tuto stránku aktualizuji ve volných chvílích, kterých mám méně než bych si přál ....


POZOR: fotografie z následující akce jsou již doplněny:
PRVNÍ TOČENÉ PIVO na vrcholu Milešovky bylo možné získat v sobotu dne 19.5. ve večerních hodinách (19.50 hod.). Pivo BARONKA dodal pivovar Litoměřice a bylo výborné, zvláště po předchozím výstupu. K občerstvení návštěvníků vrcholu by mělo být k dostání přinejmenším o víkendech, kdy má bufet otevřeno po celý den až do pozdního večera. Na slavnostní naražení prvního sudu p.Kukačka pozval několik přátel, fotografie z této akce jsou k vidění ZDE.

TRADICE VÍCE NEŽ STOLETÁ již vzbuzuje hrdost a pýchu. Není tedy divu, že na čestném místě bufetu je umístěn dopis - pozvánka na vrcholek Milešovky, adresovaná jedné dívce z okolí a sdělující, že ůvýstup je trochu úmorný, však krásný pohled a možnost občerstviti se v buffetu jeho strasti bohatě nahradí" (omlouvám se, pokud cituji nepřesně, lísteček s textem jsem ztratil cestou dolů). Na lístečku je datum "....99", ale při bližším pohledu uvidíte, že jde o rok 1899! Takže - klobouk dolů a snažme se tuto tradici udržet i nadále - včetně zvaní dívek k pohledu z vrcholu, protože je opravdu krásný!

Jako každoročně na pracovišti ÚFA na Milešovce během prvního jarního víkendu proběhl DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Ve dnech 24.-25.3.2001 v době 9-16 hod. bylo možné si prohlédnout vybavení observatoře, vystoupit na věž i vyslechnout výklad zcela zdarma. Bohužel, počasí letos této akci příliš nepřálo:
Po oba ty dny bylo počasí celkem nevlídné, zejména potom v neděli. Oproti minulým létům se dostavil jen zlomek zájemců, v sobotu asi tak na 30, v neděli ještě o něco méně. Ti kteří se dostavili však měli oproti jiným létům jistou výhodu v tom, že nebyla tlačenice a bylo víc času na prohlídku i výklad. Bohužel, na vchodu do observatoře pod informací "Den otevřených dveří začíná v 9.00 a končí v 16.00" zůstala zapomenutá poznámka "Nezvoňte, ke vstupu budete vyzváni". Vyskytli se lidé, kteří si opravdu netroufli zazvonit, před brankou v nevlídném počasí čekali a po chvíli odešli. Ti, kteří nedali na cedulku a přece jen zazvonili, však byli samozřejmě provedeni. Těm, kteří čekali marně, se za toto opomenutí omlouváme.

Bohužel nám nepřálo počasí lépe ani o velikonočním víkendu, kdy se v bufetu pod vrcholem Milešovky konala malá akce velikonoční: prodej velikonočních kraslic vyrobených dětmi z diagnostického ústavu pro mentálně postižené děti z Čížkovic. Ke shlédnutí byla připravena malá prodejní výstavka fotografií Českého středohoří fotografky Lídy Hájkové, jsou také k dispozici dílka básníků a básnířek majících vztah k Milešovce - je to v rámci hesla "Nechceme občerstvovat jen tělo, ale i duši", ale zatím je to pro nedostatek prostoru skrovné.


Starší zprávy

Zajímáte se o vývoj počasí na Milešovce? Přinášíme další část údajů!
Na této stránce uvidíte alespoň malý zlomek z údajů teplotách vzduchu na Milešovce, které byly nashromážděny v observatoři na Milešovce za posledních 95 let. Na nově zpracované další stránce uvidíte několik dalších grafů a obrázků o teplotě půdy v různých obdobích roku a v různé hloubce pod povrchem, o četnosti bouřek, výskytu mlh a další.
Zpráva o činnosti společnosti:
Valná hromada Obecně prospěšné společnosti Milešovka se konala dne 24.3.2000 od 14.15 hod. v Kocourově. Byla projednány výroční zprávy o činnosti a o hospodaření a zpráva dozorčí rady; byli zvoleni noví členové správní rady Ing. J. Zahálka, CSc. a Oto Neubauer namísto pp. M.Soukupa a Dr. T. Buriána, kterým skončilo jejich funkční období; byla potvrzena dozorčí rada v nezměněném složení; byl projednán plán další činnosti. Další informace budou zveřejněny zde, příp. je lze získat u sekretáře společnosti p. L. Kukačky.
První jarní víkend byla již tradičně otevřena pro veřejnost pracoviště ČHMÚ i ÚFA. Za nepříliš příznivého počasí proběhl DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na pracovištích Českého hydrometeorologického ústavu i na observatoři Ústavu fyziky atmosféry České Akademie věd na vrcholu Milešovky.
Nabídka pro turisty, cestovní kanceláře, školy, organizátory zájezdů a pobytů:
Obecně prospěšná společnost Milešovka vydala s pomocí programu Phare - projektu "Cesty 1" náměty a itineráře pro víkendovou turistiku. Na téměř 50 stranách formátu A4 jsou přehledně uvedeny nejzajímavější cíle víkendové turistiky v Českém středohoří a v Podkrušnohoří, rozdělené tematicky do čtyř skupin - historie, umění + architektura, ekologie, zábava + sport + rekreace. Po stručném popisu jednotlivých míst následují ukázky specializovaných itinerářů, které nabízejí různé varianty jednodenních až třídenních výletů různého tematického zaměření. V závěru o.p.s. Milešovka krátce představuje sebe a své aktivity včetně nabídky průvodcovských služeb v regionu. Pro bližší informace i pro objednávku publikace prosím volejte nebo faxujte na tel. 047/5211639, případně pište na adresu: o.p.s.Milešovka, p.Leopold Kukačka, Myslivečkova 41, 400 01 Ústí n.Labem


Základní informace:

Společnost byla ustavena zakládací smlouvou podle zákona 248/1995 Sb.

Vstupní preambule zakládací smlouvy:

Milešovka je nejvyšší horou Českého středohoří s jednou z nejstarších meteorologických observatoří v Evropě. Jde o místo významné z přírodovědných, estetických a kulturních hledisek a důležitý turistický cíl. Z těchto důvodů zasluhuje zvláštní pozornost a péči o zachování jejich krajinných a kulturních hodnot, aby mohla být, tak jako v minulosti, místem vědeckého výzkumu, zdrojem inspirace a potěšení pro nás i budoucí pokolení. Tyto skutečnosti jsou motivem pro založení obecně prospěšné společnosti Milešovka.

Vrchol Milešovky je dostupný celoročně. K vrcholu vedou značené turistické cesty z okolních obcí (viz mapa na stránce s fotografiemi). V turistických informacích zjistíte, kdy a za jakých podmínek je možné navštívit věž observatoře, ze které je nádherná vyhlídka do okolí. Aktuální informace o počasí získáte na stránce Českého hydrometeorologického ústavu a jeho pobočky v Ústí n.Labem. Pokud máte alespoň základní znalosti angličtiny, můžete také získat další informace na stránkách Institute of Atmospheric Physics, Academy of Science, Czech Republic, pokud angličtinu neznáte, existuje již i česká stránka Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR, se kterým o.p.s.Milešovka podepsala smlouvu o spolupráci při využívání vrcholu Milešovky.
Těšíme se na vaši návštěvu!


První jarní den roku 1999 jsme přivítali na vrcholu Milešovky s posledními zbytečky sněhu, které rychle roztávaly, přístupová cesta byla již čistá. Větve listnatých stromů byly holé nebo jen s malými zbytky podzimního žlutého listí, takže ani během výstupu nebránily výhledu do krajiny. Dohlednost byla 18 km, při příležitosti Světového dne počasí bylo během víkendu 20.-21.3.1999 možné absolvovat exkurzi s výkladem a vyjít na ochoz věže bezplatně. Během tohoto jediného víkendu se exkurze zúčastnilo více než sto návštěvníků. Zde se můžete podívat na fotografie1 z jara 1999, fotografie2 z podzimu 1999 a fotografie3 z léta 2001. Možnost bezplatné exkurze při příležitosti Světového dne počasí platí každý rok, tedy i o víkendech 25.-26.3.2000 a 24.-25.3.2001. Díky stálému úsilí a zlepšující se spolupráci s Armádou ČR, Akademií věd a Českými radiokomunikacemi je vrchol Milešovky stále příjemnějším místem, včetně možnosti občerstvení v bufetu - přijďte se podívat!

Podle možností budou tyto stránky dále aktualizovány a doplňovány. Pokud máte nějaký námět, připomínku, nabídku pomoci nebo třeba nabídku sponzorského daru, NAPIŠTE NÁM!

pošta pro L.Kukačku (záležitosti společnosti Milešovka)

 pošta pro P.Vondráka (www stránky společnosti)


Hledáte-li něco, pomůže Vám vyhledávač

NAŠE TIPY:

Co zajímá ostatní? Nejnavštěvovanější stránky zjistíte


od roku 1999 vidělo tuto stranu již návštěvníků. Děkujeme za Váš zájem!


Datum aktualizace: 14.4.2002
Zpracoval: P.Vondrák